Dynamische Energieprijzen

Het voorschot

Omdat transparantie in de energiewereld relevant is voor het vertrouwen, laten wij graag zien hoe het voorschot (ook wel aanbod op maat genoemd) van een dynamisch contract tot stand komt. Deze berekening geldt voor iedere aanbieder van dynamische contracten die op deze website vermeld staat.

Alle energieleveranciers kopen dagelijks energie in op de handelsbeurs. Stroom heeft een wisselende uurprijs en gas heeft een wisselende dagprijs. We koppelen de beursprijs aan het werkelijke verbruik van de klant. Op basis daarvan worden de werkelijke kosten voor je verbruik berekend. Nederlandse wetgeving vereist van ons dat wij voordat jij een contract met een energieleverancier afsluit een aanbod op maat krijgt. Omdat wij de prijs nu eenmaal niet kunnen voorspellen is met de Autoriteit Consument en Markt (de ACM), de Nederlandse toezichthouder voor energie, afgesproken het volgende prijsmodel te hanteren.

Prijsmodel
Jouw aanbod is op een prognose gebaseerd op het door jou opgegeven verbruik en de verwachte beursprijs (ook wel spotprijs) die op dat moment bekend is. Hoewel we voor deze berekening een zo goed mogelijke inschatting maken, is de prijs per kWh/m3 geen garantie voor de toekomst. De energiekosten kunnen hoger of lager uitvallen ten opzichte van het berekende voorschot. Naast een prijseffect bepaalt vooral ook de hoeveelheid kWh/m3 die daadwerkelijk verbruikt wordt de hoogte van je energiekosten. Dit volume-effect heeft de grootste impact op de hoogte van je rekening.

Alle dynamische leveranciers hanteren een vergelijkbare index voor de spotprijs. Het is onze mening dat over die voorspelling geen verschil van inzicht moet zijn. Elke leverancier gebruikt dus dezelfde berekening; dit maakt de onderlinge vergelijkbaarheid eenvoudiger voor jou als consument.

Methodiek
De methodiek geeft in alle marktprijsscenario’s een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling van de handelsprijzen en dus van de vast te stellen voorschotten. We maken een inschatting van de handelsprijs door te kijken naar de futuresmarkt van de komende 12 maanden, waarna we corrigeren voor de volgende effecten:

  • De handelsprijs kan historisch lager uitvallen dan de futureprijs
  • Door vraagsturing wordt een lagere gemiddelde handelsprijs gerealiseerd
  • De handelsprijs kent minder risico’s dan ingeprijsd in de futureprijs

De prijzen worden door alle leveranciers van dynamische contracten eens per maand gecontroleerd en zonodig aangepast. Zo houden we het voorschot in lijn met de verwachte kosten.

Voor meer informatie over energie en de energieleveranciers kijk dan op: https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas